Södertälje Katthem & Kattpensionat

En väg till trygghet

Adoptera katt

Att adoptera katt från katthemmet

Södertälje Katthem är en ideell förening som tagit till uppgift att ta hand om och hitta nya, bra och kärleksfulla hem till hemlösa katter. Som ideell förening har katthemmet rätt att bedöma vem de anser, eller inte anser, ska få adoptera katterna. Något krav att adoptera ut en katt till någon föreligger inte. Då föreningen inte har skyldighet att motivera ett avslag har vi valt att regelmässigt inte göra det. Vi har alltid det vi tror är kattens bästa som ledstjärna. Våra katter har ofta haft traumatiska upplevelser i sina tidigare liv och vi är mycket angelägna om att det hem de hamnar i ska vara rätt ur alla synvinklar.

Rutiner vid adoption

Intresseanmälan. När du kommer till katthemmet under våra besökstider finns det personal på plats. De kan hjälpa dig genom att visa dig runt och svara på frågor. Om du redan är intresserad av någon speciell katt kan du få träffa den så att ni kan bekanta er med varandra. Fattar du tycke för någon eller några av våra katter fyller du i en intresseanmälan på den/dessa katter. Observera att en intresseanmälan aldrig är bindande.

Katthemmets adoptionsgrupp går därefter igenom de intresseanmälningar som kommit in och beslutar om hembesök ska göras. Observera att en katt kan ha flera intresseanmälningar och flera hembesök kan göras för en och samma katt. Efter utförda hembesök tar adoptionsgruppen beslut om vilket hem katten ska gå till och samtliga berörda meddelas beslutet. Du kan därför inte räkna med att den katt du sett ut hamnar hos just dig. Notera även att vi inte adopterar ut katter som är tänkta att bli utekatter om vi inte anser området säkert ur kattsynpunkt.

Adoptantens ålder

En frisk och välskött katt kan leva åtminstone 15-20 år. Södertälje Katthem har därför som policy att inte adoptera ut katter under 5 år till personer över 65 år. Finns det närstående myndig person yngre än 65 år som är villiga att genom undertecknande av ansvarsförbindelse ta över ansvaret för en yngre katt om en person över 65 år inte längre kan ta hand om katten, kan en sådan lösning diskuteras. För adoptanter över 70 år krävs alltid en sådan ansvarsförbindelse, oavsett kattens ålder. Södertälje Katthem adopterar dock aldrig ut kattungar, det vill säga katter yngre än 8 månader, till personer över 65 år. Omyndiga personer (under 18 år) får inte adoptera katt från oss. Vi utgår från att alla är införstådda med att vi i alla situationer agerar utifrån kattens bästa.

 

Kattens ålder

Eftersom vi vet att kattungar mår bäst av att ha annat kattsällskap så placerar vi dessa endast i hem där det redan finns en kattkompis. Med kattunge menar vi katt under 8 månader. Alternativt adopterar man två kattungar från oss eller en kattunge och en vuxen katt. Har man en äldre katt hemma så rekommenderar vi inte att man tar hem en kattunge eller en ung, busig katt till den. Den äldre katten blir då lätt stressad. Antingen tar man en katt i ungefär samma ålder, alternativt två yngre katter som kan leka tillsammans och inte stressar den äldre katten.

 

Återbesök

Katter är, liksom människor, individer med egen personlighet. Det kan vara klokt att besöka den katt du önskar adoptera flera gånger på katthemmet. Detta gäller särskilt när man väljer en katt som är tillbakadragen och blyg. Då vill vi att minst ett återbesök bokas så att ni lär känna varandra lite bättre. Man kan då sitta och prata med katten så att den lär känna igen rösten och kanske ge den lite kattgodis. Lämna gärna en filt eller dylikt hos din bokade katt så att den vänjer sig vid din och det nya hemmets lukt. Detta är speciellt viktigt om det redan finns en katt i hemmet.

Hembesök

Hembesöket är obligatoriskt och görs innan du kan hämta din katt. Det är ingen kontroll av hur städat du har det hemma. Däremot har det hänt att vissa hem visat sig olämpliga av olika skäl – trångboddhet, missbruksproblem med mera. Om det redan finns en katt i hemmet kan det också vara skönt att en kattvan person bedömer den hemmavarande katten innan sammanflyttningen. Vi kan även bistå med goda råd i största allmänhet om att ha katt.

Avtal

Då katten hämtas skrivs ett lagligt bindande avtal mellan katthemmet och adoptant där adoptanten förbinder sig att vårda katten väl och att tillgodose dess behov samt INTE avliva, omplacera eller på annat sätt förändra tillvaron för katten utan att katthemmet kontaktas först. Notera att det är adoptanten  som ska hämta katten och skriva under avtalet! Om katten far illa eller hemmet på annat sätt visar sig vara olämpligt har katthemmet rätt att återta katten utan att adoptanten ersätts. Från katthemmet garanteras, i den utsträckning det är möjligt, att du får en frisk katt om annan information inte ges. Det är däremot viktigt att komma ihåg att en katt är en levande varelse och förändringar i hälsotillståndet kan uppstå när som helst. En extra trygghet är att katthemmet alltid tar tillbaka de katter vi adopterat ut som av nån anledning inte kan bo kvar i hemmet p g a till exempel sjukdom. 

 

Hemgång

En vuxen katt är kastrerad, ID-märkt, vaccinerad, försäkrad och avmaskad innan den flyttar till sitt nya hem. Kattungar är vaccinerade, chipmärkta, försäkrade och avmaskade. Katthemmet betalar och ombesörjer också registreringen av katten hos SKK. Katten ska normalt ha avslutat eventuell medicinering före hemgång. Betalningen sker kontant eller via swish när du hämtar din katt. Vill du betala med kort bör du försäkra dig om att detta är möjligt innan du hämtar katten. För fortsatt stöd och kontakt är du välkommen att ringa eller mejla katthemmet.

 

Återlämning

Om någon som adopterat katt från Södertälje Katthem inte kan ha kvar katten av någon anledning ska katthemmet ovillkorligen och omgående kontaktas. Eventuell omplacering ska godkännas av katthemmet och hittas inget lämpligt permanent hem ska katten/katterna ovillkorligen återlämnas till katthemmet. Sker sådan återlämning inom en månad från adoptionsdatum kan del av köpeskillingen återbetalas om adoptanten så önskar. En administrationsavgift om 400 kronor dras dock alltid av för att täcka registreringsavgift hos SKK samt återregistreringsavgift till katthemmet och övriga kostnader i samband med återtagandet. Vid adoption av två eller fler katter som adopteras ut tillsammans ska samtliga katter återlämnas till katthemmet

 

© 2022   Created by Astrid Åkesson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor

Ge bidrag